Adoptie

Het adopteren van een kind is in Nederland erg moeilijk omdat er zoveel beperkingen zijn.

De beperkingen voor wie een kind kan adopteren kunnen per land verschillen, maar in Nederland zijn er veel beperkingen waaraan potentiële adoptieouders moeten voldoen. De meest voorkomende reden om niet te kunnen adopteren is dat het stel niet getrouwd is. Bovendien moeten paren ten minste 21 jaar oud zijn en ten minste drie jaar hebben samengewoond.

Alleenstaanden mogen in Nederland geen kinderen adopteren, en paren van hetzelfde geslacht evenmin. Deze beperkingen maken het voor potentiële adoptieouders in Nederland erg moeilijk om ouders te worden.

Er zijn een paar uitzonderingen op deze regels. Als een van de partners bijvoorbeeld een naast familielid van het kind is, mag hij of zij wel adopteren. In sommige gevallen kan één van de partners wettelijke voogd worden en daarvoor een speciale adoptieprocedure gebruiken.

Maar als beide leden van het paar op geen enkele manier verwant zijn met het kind, is het onwaarschijnlijk dat een uitzondering zal worden gemaakt. Een paar jaar geleden heeft Nederland een wet aangenomen die stiefkindadoptie mogelijk maakt. Volgens deze wet mag de nieuwe partner kinderen uit een vorige relatie adopteren nadat zij vier jaar hebben samengewoond.

Een andere uitzondering is als er medische redenen zijn waardoor het voor de biologische ouders van het kind moeilijk is om hem of haar op te voeden. In dat geval kan een adoptie worden toegestaan zonder dat beide partners ouder dan 21 jaar hoeven te zijn en met slechts twee jaar samenwoning in plaats van drie jaar.

Als geen van deze uitzonderingen van toepassing is, zal het echtpaar helaas geen kind in Nederland kunnen adopteren omdat hun gezinssituatie niet aan alle wettelijke vereisten voldoet.

Moet u een kind adopteren?

Als u voor het eerst trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, is het belangrijk om na te denken over wat er met uw kinderen gaat gebeuren. Worden ze geadopteerd door uw nieuwe partner?

U kunt kiezen of u ze wel of niet wilt adopteren. Probeer, indien mogelijk, deze beslissing te bespreken met de biologische ouder(s) van het kind voordat je een definitieve beslissing neemt. De biologische ouder kan het oneens zijn met het opgeven van zijn of haar rechten en verantwoordelijkheden, maar als iedereen het erover eens is dat adoptie in het belang van het kind is, dan moet adoptie waarschijnlijk plaatsvinden zodat er later geen juridische onduidelijkheden zijn.

Wanneer u beslist welke weg u wilt bewandelen, is het ook belangrijk te beseffen dat de adoptie van een kind zowel u als uw nieuwe partner gelijke verantwoordelijkheid en rechten als ouders geeft. Als u niet de biologische ouder van het adoptiekind bent, zult u een juridisch proces moeten doorlopen dat adoptie heet, om erkend te worden als de wettelijke voogd van het kind.

Dit proces kan ingewikkeld zijn en enige tijd in beslag nemen, maar het is de moeite waard om een juridisch bindende relatie met uw nieuwe kind te hebben. Praat met een advocaat die gespecialiseerd is in familierecht als u specifieke vragen heeft over adoptie in uw staat.

Heb je een advocaat of jurist nodig?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.