enrecht-logo

Alimentatie berekenen | Enrecht.nl

Een moeilijk punt wanneer partners uit elkaar gaan is de alimentatie berekenen. Als er kinderen zijn dient er kinderalimentatie vastgesteld te worden. Partneralimentatie speelt alleen wanneer er sprake is van een huwelijk, in gemeenschap van goederen en onder huwelijkse voorwaarden en bij een geregistreerd partnerschap. De duur van de partneralimentatie is nu nog twaalf jaar (met uitzondering van huwelijken die korter dan vijf jaar hebben geduurd en die kinderloos zijn), maar er ligt een wetsvoorstel om dit te verkorten naar vijf jaar.

De hoogte van de alimentatie is afhankelijk van enerzijds de behoefte en anderzijds de draagkracht. Het laagste bedrag van deze twee dient betaald te worden. Hieronder leest u een korte uitleg over hoe de behoefte en de draagkracht van kinderalimentatie en partneralimentatie wordt berekend. Let wel, dit is een globale berekening. Er zijn altijd uitzonderingen die de berekening anders kunnen maken.

Behoefte kinderalimentatie (berekenen):

De behoefte wordt berekend aan de hand van het netto gezinsinkomen voordat partijen uit elkaar gingen. Vervolgens kunt u aan de hand van de leeftijd en het aantal kinderen in de NIBUD-tabellen het eigen aandeel in de kosten kinderen aflezen. Ten slotte dient het kind gebonden budget dat wordt ontvangen door de ouder waar het kind of de kinderen het hoofdverblijf hebben in mindering te worden gebracht op de behoefte.

Behoefte partneralimentatie (berekenen):

Ook voor de behoefte van de partneralimentatie dient het netto gezinsinkomen voordat partijen uit elkaar gaan te worden berekend. 60% van dit netto gezinsinkomen is de behoefte. Dit is de meest gangbare methode, ook wel Hof-formule genoemd, maar er zijn ook andere methodes om de behoefte te berekenen.

Draagkracht kinderalimentatie (berekenen):

Eerst dient het netto inkomen berekend te worden. Dit netto bedrag ligt hoger dan vaak op de salaris- of uitkeringsspecificaties staat aangegeven, aangezien het bedrag vermeerderd dient te worden met vakantiegeld en eventuele 13de maand, eindejaarsuitkeringen en bonussen. Vervolgens gaat er een bedrag van 30% van het netto inkomen af voor de woonlasten en nog € 800,- of € 850,- (afhankelijk van het inkomen) voor kosten levensonderhoud. Van het bedrag dat overblijft is 70% bestemd voor kinderalimentatie ofwel de draagkracht. Eventueel kan er, indien er sprake is van een omgangsregeling, een zorgkorting van de draagkracht afgaan die varieert van 15% tot 35% van de behoefte. De zorgkorting wordt alleen toegepast als de draagkracht van beide ouders bij elkaar meer is dan de behoefte van het kind. Bij een alimentatiebedrag van € 139,- per maand of meer, dient het bedrag verhoogd te worden met het fiscaal voordeel.

Draagkracht partneralimentatie (berekenen):

Ook hier dient eerst het netto inkomen berekend te worden. Daarop dienen de volgende lasten in mindering te worden gebracht: daadwerkelijke woonlasten, daadwerkelijke zorglasten, bijstandsnorm voor kosten levensonderhoud, eventuele schulden waarop afgelost wordt en eventuele kinderalimentatie (kinderalimentatie gaat voor partneralimentatie) en eventuele andere lasten. Van het bedrag dat overblijft is 60% bestemd voor partneralimentatie ofwel vormt dit bedrag de draagkracht voor de partneralimentatie. Aangezien degene die partneralimentatie ontvangt hierover nog belasting en Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet dient te betalen en degene die partneralimentatie betaalt een fiscaal voordeel geniet, dient het bedrag voor partneralimentatie nog wel gedebuteerd te worden.

Het is verstandig om gedegen juridisch advies in te winnen over de berekening van de alimentatie. De hoogte van de alimentatie heeft vergaande consequenties voor de toekomst. De alimentatie dient derhalve correct berekend te worden. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot één van onze advocaten die u graag bijstaan.

Ook geinteresseerd in?

Juridisch advies

Letselschade voetganger | Enrecht

Soms is het zo dat voetgangers geen schadevergoeding krijgen. Dit is echter alleen het geval als de bestuurder die de voetganger heeft aangereden kan aantonen dat de voetganger roekeloos heeft [...]
Lezen

Arbeidsongeval | Enrecht |

Op uw werk moet het natuurlijk veilig zijn, maar een arbeidsongeval kan altijd voor komen. Uw werkgever moet er altijd voor zorgen dat u op een veilige en gezonde plek werkt. [...]
Lezen

enrecht, visie enrecht, enrecht keurmerk

Enrecht advocaten is een landelijk keurmerk van de meest gespecialiseerde advocaten binnen de diverse rechtsgebieden van het Nederlands recht. Voor u als cliënt maakt het een groot verschil of u [...]
Lezen

algemeen Archieven | Enrecht

Wanneer u wilt scheiden van uw partner, is het vaak het makkelijkst, het goedkoopst en het beste om daar in onderling overleg met elkaar afspraken over te maken. Samen met [...]
Lezen

Consumentenrecht | Enrecht

Conflictbemiddeling Een ander woord voor conflictbemiddeling is mediation. Mediation wordt steeds vaker in steeds meer rechtsgebieden toegepast. Het is natuurlijk het beste als partijen er samen uitkomen, zonder dat een [...]
Lezen

Adoptie | Enrecht

Door adoptie komt er een wettelijk familieband tot stand tussen het kind en de adoptiefouders. Een verzoek tot adoptie moet worden ingediend bij de rechtbank. Hiervoor heeft u de hulp [...]
Lezen

Scheiding eenzijdig | Enrecht

De aanstaande ex-partner kan, indien hij of zij het niet eens is met het verzoek, een zogenaamd verweerschrift indienen. Ook dit verweerschrift kan enkel met tussenkomst van een advocaat bij [...]
Lezen

Vind een advocaat in:

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Zoek een advocaat

Ben je op zoek naar juridisch advies? Vind snel en eenvoudig de juiste advocaat voor jouw zaak. Onze ervaren advocaten staan klaar om je te helpen bij al jouw juridische kwesties. Met expertise in verschillende rechtsgebieden, kunnen we je begeleiden en ondersteunen bij het vinden van een oplossing die bij jou past. Zoek niet verder, vind vandaag nog de perfecte advocaat voor jouw behoeften.

Familierecht advocaat

Heb je juridische hulp nodig bij familiezaken? Onze gespecialiseerde familierecht advocaten zijn hier om jou te helpen. Of het nu gaat om echtscheiding, voogdij, alimentatie of andere familiekwesties, wij bieden deskundig advies en ondersteuning op maat. Met onze ervaring en toewijding streven we ernaar om jouw belangen te behartigen en een oplossing te vinden die recht doet aan jouw situatie. Neem vandaag nog contact met ons op voor een consult.

Arbeidsrecht advocaat

Sta je voor een arbeidsconflict of heb je vragen over jouw rechten op de werkvloer? Onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten zijn er om jou te helpen. Wij begrijpen de complexiteit van arbeidswetgeving en zullen jouw zaak met toewijding en expertise behandelen. Of het nu gaat om ontslag, discriminatie, arbeidsvoorwaarden of andere arbeidsgerelateerde kwesties, wij staan aan jouw zijde om jouw belangen te verdedigen en een rechtvaardige oplossing te zoeken. Neem contact met ons op voor deskundig advies op maat.

Strafrecht advocaat

Ben je beschuldigd van een strafbaar feit of ben je betrokken bij een strafrechtelijke zaak? Onze ervaren strafrecht advocaten zijn er om jouw rechten te verdedigen en jou bij te staan tijdens deze moeilijke tijd. Wij begrijpen de ernst van strafrechtelijke aanklachten en zullen jouw zaak met de hoogste mate van professionaliteit behandelen. Of het nu gaat om overtredingen, misdrijven of andere strafrechtelijke kwesties, wij zullen jouw zaak grondig onderzoeken en een strategie ontwikkelen om jouw belangen te beschermen. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vertrouwelijk consult.

© 2023 gemaakt door label111.nl all rights reserved