enrecht-logo

(Familie) naam veranderen | Enrecht

   • Uw naam wilt wijzingen in de naam van uw ouder of verzorger;
   • Een naamswijziging die u heeft ondergaan toen u minderjarig was, ongedaan wilt maken;
   • De naamkeuze van uw ouders wilt herzien;
   • Dezelfde naamswijziging als een van uw ouders wilt laten plaatsvinden;
   • Uw oorspronkelijke achternaam terug wilt krijgen na een echtscheiding;
   • Uw achternaam wilt wijzigen omdat deze niet-Nederlands is;
   • Uw achternaam wilt wijzigen omdat u een ongepaste of bespottelijke achternaam heeft;
   • Uw oorspronkelijke Friese achternaam terug wilt krijgen;
   • Een achternaam van uw voorouders aan uw achternaam wilt toevoegen;
   • Een achternaam die met uitsterven wordt bedreigd aan uw achternaam wilt toevoegen;
   • Psychische of lichamelijke klachten heeft door uw naam.

Een naam veranderen kan alleen als u de Nederlandse nationaliteit draagt. Voor mensen die zijn geadopteerd zijn er iets andere voorwaarden aan verbonden. Als uw achternaam gewijzigd is toen u minderjarig was, dan kan u deze naamswijziging ongedaan maken en uw oorspronkelijke achternaam terugkrijgen. Dit geldt niet als uw naam is gewijzigd na het erkennen of gerechtelijk vaststellen van het vaderschap.

Bent u geadopteerd? Wilt u de achternaam terug die u had voor de adoptie, dan kunt u een aanvraag indienen om uw oorspronkelijke naam terug te krijgen:

   • Toen u minderjarig was, is uw achternaam op grond van het Besluit geslachtsnaamwijziging gewijzigd
   • Als u geadopteerd bent, moet u kunnen aantonen hoe uw oorspronkelijke achternaam luidt
   • Er is geen maximum leeftijd verbonden aan het indienen van de aanvraag.

Nadat u de aanvraag heeft ingediend moet een bedrag betalen aan Justis. Dit is de screeningsautoriteit van het ministerie van Veiligheid en Justitie en zij stellen een onderzoek in. Daarbij worden gegevens in de basisregistratie personen (BRP) opgezocht.

De aanvraagformulier is voor iedereen hetzelfde, op het formulier zelf kunt u aankruisen onder welke code (A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, C en NV) uw aanvraag valt. Per code wordt er van u verwacht bepaalde stukken mee te sturen. (zie tabel hier onder)

Als u in het buitenland woont gaat dit proces via het ministerie van Buitenlandse zaken. Uiterlijk binnen 20 weken wordt er beslissing genomen over uw aanvraag. Er kan door belanghebbende bezwaar worden gemaakt tegen uw aanvraag. Ook zal een uittreksel naar de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van uw geboortegemeente worden verstuurd. Daar wordt een aantekening van gemaakt in de geboorteakte.

LET OP: als uw achternaam is veranderd betekent dat u zelf uw achternaam in (officiële) documenten moet veranderen. Bijvoorbeeld, Identiteitskaart, rijbewijs of paspoort. Ook moet u zelf uw bank en andere instanties inlichten over uw naamswijziging. Op grond van de Paspoortwet is uw paspoort niet meer geldig na uw naamswijziging

Achternaam veranderen bij minderjarigen:

Bij het wijzigen van de achternaam van minderjarigen, dienen de ouders met ouderlijk gezag in te stemmen met een dergelijk verzoek. Daarnaast  moet degene van wie het kind de achternaam krijgt, het kind drie of vijf jaar aaneengesloten hebben opgevoed en verzorgd. Dit heet de verzorgingstermijn. De verzorgingstermijn van vijf jaar geldt bij een kind jonger dan twaalf jaar en voor een kind van twaalf tot achttien jaar geldt een verzorgingstermijn van drie jaar. Daarnaast zijn er nog andere voorwaarden zoals geen strafrechtelijke veroordelingen wegens een misdrijf tegen het kind etc. De verzorgingstermijn en de toestemming van gezaghebbende ouders vormen de hoofdvoorwaarden.

Aan het veranderen van de familienaam zijn tal van voorwaarden verbonden.  Onze specialisten kunnen u hierbij adviseren.

Ook geinteresseerd in?

Juridisch advies

Letselschade voetganger | Enrecht

Soms is het zo dat voetgangers geen schadevergoeding krijgen. Dit is echter alleen het geval als de bestuurder die de voetganger heeft aangereden kan aantonen dat de voetganger roekeloos heeft [...]
Lezen

Arbeidsongeval | Enrecht |

Op uw werk moet het natuurlijk veilig zijn, maar een arbeidsongeval kan altijd voor komen. Uw werkgever moet er altijd voor zorgen dat u op een veilige en gezonde plek werkt. [...]
Lezen

enrecht, visie enrecht, enrecht keurmerk

Enrecht advocaten is een landelijk keurmerk van de meest gespecialiseerde advocaten binnen de diverse rechtsgebieden van het Nederlands recht. Voor u als cliënt maakt het een groot verschil of u [...]
Lezen

algemeen Archieven | Enrecht

Wanneer u wilt scheiden van uw partner, is het vaak het makkelijkst, het goedkoopst en het beste om daar in onderling overleg met elkaar afspraken over te maken. Samen met [...]
Lezen

Consumentenrecht | Enrecht

Conflictbemiddeling Een ander woord voor conflictbemiddeling is mediation. Mediation wordt steeds vaker in steeds meer rechtsgebieden toegepast. Het is natuurlijk het beste als partijen er samen uitkomen, zonder dat een [...]
Lezen

Adoptie | Enrecht

Door adoptie komt er een wettelijk familieband tot stand tussen het kind en de adoptiefouders. Een verzoek tot adoptie moet worden ingediend bij de rechtbank. Hiervoor heeft u de hulp [...]
Lezen

Scheiding eenzijdig | Enrecht

De aanstaande ex-partner kan, indien hij of zij het niet eens is met het verzoek, een zogenaamd verweerschrift indienen. Ook dit verweerschrift kan enkel met tussenkomst van een advocaat bij [...]
Lezen

Vind een advocaat in:

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Zoek een advocaat

Ben je op zoek naar juridisch advies? Vind snel en eenvoudig de juiste advocaat voor jouw zaak. Onze ervaren advocaten staan klaar om je te helpen bij al jouw juridische kwesties. Met expertise in verschillende rechtsgebieden, kunnen we je begeleiden en ondersteunen bij het vinden van een oplossing die bij jou past. Zoek niet verder, vind vandaag nog de perfecte advocaat voor jouw behoeften.

Familierecht advocaat

Heb je juridische hulp nodig bij familiezaken? Onze gespecialiseerde familierecht advocaten zijn hier om jou te helpen. Of het nu gaat om echtscheiding, voogdij, alimentatie of andere familiekwesties, wij bieden deskundig advies en ondersteuning op maat. Met onze ervaring en toewijding streven we ernaar om jouw belangen te behartigen en een oplossing te vinden die recht doet aan jouw situatie. Neem vandaag nog contact met ons op voor een consult.

Arbeidsrecht advocaat

Sta je voor een arbeidsconflict of heb je vragen over jouw rechten op de werkvloer? Onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten zijn er om jou te helpen. Wij begrijpen de complexiteit van arbeidswetgeving en zullen jouw zaak met toewijding en expertise behandelen. Of het nu gaat om ontslag, discriminatie, arbeidsvoorwaarden of andere arbeidsgerelateerde kwesties, wij staan aan jouw zijde om jouw belangen te verdedigen en een rechtvaardige oplossing te zoeken. Neem contact met ons op voor deskundig advies op maat.

Strafrecht advocaat

Ben je beschuldigd van een strafbaar feit of ben je betrokken bij een strafrechtelijke zaak? Onze ervaren strafrecht advocaten zijn er om jouw rechten te verdedigen en jou bij te staan tijdens deze moeilijke tijd. Wij begrijpen de ernst van strafrechtelijke aanklachten en zullen jouw zaak met de hoogste mate van professionaliteit behandelen. Of het nu gaat om overtredingen, misdrijven of andere strafrechtelijke kwesties, wij zullen jouw zaak grondig onderzoeken en een strategie ontwikkelen om jouw belangen te beschermen. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vertrouwelijk consult.

© 2023 gemaakt door label111.nl all rights reserved