enrecht-logo

Internationale incasso eenvoudiger innen, europese incasso

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op burgerlijke en handelszaken. Het gaat dan voornamelijk om vorderingen die voortvloeien uit een overeenkomst. Voorts dient het te gaan om een niet-betwiste geldvordering. Een dergelijk verzoek wordt ingediend met een standaardformulier die te vinden is op de site van het Europese Hof en is in alle talen te verkrijgen. Het formulier dient ingediend te worden bij de rechtbank van de lidstaat die volgens de EEX-verordening ook bevoegd is. Dit is de rechtbank van de lidstaat van de gedaagde partij of indien er goederen zijn geleverd is mede bevoegd de rechtbank van de lidstaat waar de goederen zijn geleverd. Bij consumentenovereenkomsten is mede bevoegd de rechtbank van de lidstaat waar de consument woonachtig is.

Bij internationale incasso oordeelt de rechtbank enkel of de vordering gegrond lijkt. Bewijzen van de vordering hoeven niet overgelegd te worden en er vindt ook geen zitting plaats. Indien het verzoek niet volledig is ingediend (het formulier is niet volledig ingevuld), kan de rechter verzoeken het verzoek aan te vullen of te corrigeren. Wanneer aan alle voorwaarden voor het indienen van het verzoek is voldaan, zal de rechter binnen dertig dagen een Europees betalingsbevel afgeven.
Het Europees betalingsbevel zal volgens de nationale regels bij de gedaagde/verweerder worden betekend of ter kennis wordt gebracht. De verweerder heeft dan dertig dagen de tijd om verweer in te dienen tegen dit Europees betalingsbevel. Ook voor dit verweer bestaat er een standaardformulier die te vinden is op de site van het Europese Hof. Een verweer dat altijd slaagt is het betwisten van de vordering. Indien er verweer wordt gevoerd, zal de procedure verder gaan bij de nationale rechter die volgens de EEX-verordening bevoegd is en volgens die nationale regels.

Indien er geen of tardief verweer wordt gevoerd, dan wordt het betalingsbevel uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Deze uitvoerbaar bij voorraadverklaring levert tezamen met het betalingsbevel een executoriale titel op die in alle lidstaten geldig is en waarmee de deurwaarder de vordering kan innen.
Tegen het afgeven of afwijzen van het betalingsbevel staan geen rechtsmiddelen open zoals hoger beroep of verzet.

Voor meer informatie over de internationale incasso kunt u zich wenden tot één van onze advocaten die u graag bijstaan.

Ook geinteresseerd in?

Juridisch advies

Letselschade voetganger | Enrecht

Soms is het zo dat voetgangers geen schadevergoeding krijgen. Dit is echter alleen het geval als de bestuurder die de voetganger heeft aangereden kan aantonen dat de voetganger roekeloos heeft [...]
Lezen

Arbeidsongeval | Enrecht |

Op uw werk moet het natuurlijk veilig zijn, maar een arbeidsongeval kan altijd voor komen. Uw werkgever moet er altijd voor zorgen dat u op een veilige en gezonde plek werkt. [...]
Lezen

enrecht, visie enrecht, enrecht keurmerk

Enrecht advocaten is een landelijk keurmerk van de meest gespecialiseerde advocaten binnen de diverse rechtsgebieden van het Nederlands recht. Voor u als cliënt maakt het een groot verschil of u [...]
Lezen

algemeen Archieven | Enrecht

Wanneer u wilt scheiden van uw partner, is het vaak het makkelijkst, het goedkoopst en het beste om daar in onderling overleg met elkaar afspraken over te maken. Samen met [...]
Lezen

Consumentenrecht | Enrecht

Conflictbemiddeling Een ander woord voor conflictbemiddeling is mediation. Mediation wordt steeds vaker in steeds meer rechtsgebieden toegepast. Het is natuurlijk het beste als partijen er samen uitkomen, zonder dat een [...]
Lezen

Adoptie | Enrecht

Door adoptie komt er een wettelijk familieband tot stand tussen het kind en de adoptiefouders. Een verzoek tot adoptie moet worden ingediend bij de rechtbank. Hiervoor heeft u de hulp [...]
Lezen

Scheiding eenzijdig | Enrecht

De aanstaande ex-partner kan, indien hij of zij het niet eens is met het verzoek, een zogenaamd verweerschrift indienen. Ook dit verweerschrift kan enkel met tussenkomst van een advocaat bij [...]
Lezen

Vind een advocaat in:

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Zoek een advocaat

Ben je op zoek naar juridisch advies? Vind snel en eenvoudig de juiste advocaat voor jouw zaak. Onze ervaren advocaten staan klaar om je te helpen bij al jouw juridische kwesties. Met expertise in verschillende rechtsgebieden, kunnen we je begeleiden en ondersteunen bij het vinden van een oplossing die bij jou past. Zoek niet verder, vind vandaag nog de perfecte advocaat voor jouw behoeften.

Familierecht advocaat

Heb je juridische hulp nodig bij familiezaken? Onze gespecialiseerde familierecht advocaten zijn hier om jou te helpen. Of het nu gaat om echtscheiding, voogdij, alimentatie of andere familiekwesties, wij bieden deskundig advies en ondersteuning op maat. Met onze ervaring en toewijding streven we ernaar om jouw belangen te behartigen en een oplossing te vinden die recht doet aan jouw situatie. Neem vandaag nog contact met ons op voor een consult.

Arbeidsrecht advocaat

Sta je voor een arbeidsconflict of heb je vragen over jouw rechten op de werkvloer? Onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten zijn er om jou te helpen. Wij begrijpen de complexiteit van arbeidswetgeving en zullen jouw zaak met toewijding en expertise behandelen. Of het nu gaat om ontslag, discriminatie, arbeidsvoorwaarden of andere arbeidsgerelateerde kwesties, wij staan aan jouw zijde om jouw belangen te verdedigen en een rechtvaardige oplossing te zoeken. Neem contact met ons op voor deskundig advies op maat.

Strafrecht advocaat

Ben je beschuldigd van een strafbaar feit of ben je betrokken bij een strafrechtelijke zaak? Onze ervaren strafrecht advocaten zijn er om jouw rechten te verdedigen en jou bij te staan tijdens deze moeilijke tijd. Wij begrijpen de ernst van strafrechtelijke aanklachten en zullen jouw zaak met de hoogste mate van professionaliteit behandelen. Of het nu gaat om overtredingen, misdrijven of andere strafrechtelijke kwesties, wij zullen jouw zaak grondig onderzoeken en een strategie ontwikkelen om jouw belangen te beschermen. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vertrouwelijk consult.

© 2023 gemaakt door label111.nl all rights reserved