enrecht-logo

Ontslagvergoeding | Enrecht.nl weten waar u aan toe bent

Wanneer de arbeidsovereenkomst tussen een werkgever en een werknemer wordt beëindigd, kan er een ontslagvergoeding bepaald worden. Dit kunnen werkgever en werknemer zelf bepalen, maar dit kan ook door een rechter gebeuren.

De hoogte van de ontslagvergoeding wordt bepaald aan de hand van de zogenaamde kantonrechtersformule: A x B x C. Daarbij staat A voor aantal gewogen dienstjaren. Dit bereken je door het aantal dienstjaren te nemen en dat maal een factor te doen afhankelijk van de leeftijdscategorie. De dienstjaren moeten op hele getallen worden afgerond, dus dienstjaren korter dan een half jaar naar beneden en van meer dan een half jaar naar boven afronden. De factor is als volgt:

De factor voor de ontslagvergoeding

  • Elk dienstjaar gewerkt tot de leeftijd van 35 jaar = 0,5
  • Elk dienstjaar gewerkt van de leeftijd van 35 tot de leeftijd van 45 jaar = 1
  • Elk dienstjaar gewerkt van de leeftijd van 45 tot de leeftijd van 55 jaar = 1,5
  • Elk dienstjaar vanaf de leeftijd van 55 jaar = 2

B staat voor de beloning. Dit is het bruto maandloon, vermeerderd met vakantiegeld en alle andere vaste componenten. Is er sprake van een dertiende maand of een eindejaarsuitkering die structureel wordt uitbetaald, of een toeslag voor overwerk of ploegendienst of een bonusregeling die structureel zijn, dan worden deze bedragen ook meegenomen.

C staat voor de correctiefactor. Een correctiefactor “1” is neutraal en dit betekent dat het ontslag niet verwijtbaar is aan de werkgever noch aan de werknemer. Is het ontslag meer verwijtbaar aan de zijde van de werkgever dan wordt de correctiefactor meer dan “1”, maar uitzonderingen daargelaten niet hoger dan “2”. Bij een verwijtbaarheid aan de zijde van de werknemer wordt de correctiefactor lager dan “1”. De correctiefactor kan zelfs op “0” uitkomen. In dat geval wordt er geen ontslagvergoeding uitgekeerd.

Zodra de ontslagvergoeding uitgekeerd wordt, dan moet er nog wel belasting over betaald worden. Ook kan een ontslagvergoeding consequenties hebben voor de zorg- en of huurtoeslag. Het kan derhalve raadzaam zijn om te bezien of er mogelijkheden zijn om te kiezen voor een gespreide uitbetaling van de ontslagvergoeding over bijvoorbeeld meerdere jaren. Voorheen bestond de mogelijkheid om de ontslagvergoeding in een stamrecht BV uit te keren, zodat er op dat moment nog geen belasting over de ontslagvergoeding betaald hoeft te worden. Deze mogelijkheid is echter per 1 januari 2014 afgeschaft.

De ontslagvergoeding heeft geen gevolgen voor de hoogte van de WW-uitkering bij het UWV. Dus hoe hoog de ontslagvergoeding ook is, dit heeft geen invloed op de hoogte van de WW-uitkering. Let wel op dat het UWV altijd een fictieve opzegtermijn in acht neemt voordat de WW-uitkering ingaat. Bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst dient de opzegtermijn die volgens de arbeidsovereenkomst of de CAO altijd in acht genomen te worden. Het UWV betaalt over deze periode geen WW-uitkering uit. De werkgever is in beginsel gehouden over deze periode salaris te betalen. Dit dient wel vastgelegd te worden, anders loopt de werknemer het risico in die periode geen inkomen te hebben.

Het is verstandig om gedegen juridisch advies in te winnen voor het berekenen en het uitbetalen van de ontslagvergoeding. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot één van onze advocaten die u graag bijstaan.

Ook geinteresseerd in?

Juridisch advies

Letselschade voetganger | Enrecht

Soms is het zo dat voetgangers geen schadevergoeding krijgen. Dit is echter alleen het geval als de bestuurder die de voetganger heeft aangereden kan aantonen dat de voetganger roekeloos heeft [...]
Lezen

Arbeidsongeval | Enrecht |

Op uw werk moet het natuurlijk veilig zijn, maar een arbeidsongeval kan altijd voor komen. Uw werkgever moet er altijd voor zorgen dat u op een veilige en gezonde plek werkt. [...]
Lezen

enrecht, visie enrecht, enrecht keurmerk

Enrecht advocaten is een landelijk keurmerk van de meest gespecialiseerde advocaten binnen de diverse rechtsgebieden van het Nederlands recht. Voor u als cliënt maakt het een groot verschil of u [...]
Lezen

algemeen Archieven | Enrecht

Wanneer u wilt scheiden van uw partner, is het vaak het makkelijkst, het goedkoopst en het beste om daar in onderling overleg met elkaar afspraken over te maken. Samen met [...]
Lezen

Consumentenrecht | Enrecht

Conflictbemiddeling Een ander woord voor conflictbemiddeling is mediation. Mediation wordt steeds vaker in steeds meer rechtsgebieden toegepast. Het is natuurlijk het beste als partijen er samen uitkomen, zonder dat een [...]
Lezen

Adoptie | Enrecht

Door adoptie komt er een wettelijk familieband tot stand tussen het kind en de adoptiefouders. Een verzoek tot adoptie moet worden ingediend bij de rechtbank. Hiervoor heeft u de hulp [...]
Lezen

Scheiding eenzijdig | Enrecht

De aanstaande ex-partner kan, indien hij of zij het niet eens is met het verzoek, een zogenaamd verweerschrift indienen. Ook dit verweerschrift kan enkel met tussenkomst van een advocaat bij [...]
Lezen

Vind een advocaat in:

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Zoek een advocaat

Ben je op zoek naar juridisch advies? Vind snel en eenvoudig de juiste advocaat voor jouw zaak. Onze ervaren advocaten staan klaar om je te helpen bij al jouw juridische kwesties. Met expertise in verschillende rechtsgebieden, kunnen we je begeleiden en ondersteunen bij het vinden van een oplossing die bij jou past. Zoek niet verder, vind vandaag nog de perfecte advocaat voor jouw behoeften.

Familierecht advocaat

Heb je juridische hulp nodig bij familiezaken? Onze gespecialiseerde familierecht advocaten zijn hier om jou te helpen. Of het nu gaat om echtscheiding, voogdij, alimentatie of andere familiekwesties, wij bieden deskundig advies en ondersteuning op maat. Met onze ervaring en toewijding streven we ernaar om jouw belangen te behartigen en een oplossing te vinden die recht doet aan jouw situatie. Neem vandaag nog contact met ons op voor een consult.

Arbeidsrecht advocaat

Sta je voor een arbeidsconflict of heb je vragen over jouw rechten op de werkvloer? Onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten zijn er om jou te helpen. Wij begrijpen de complexiteit van arbeidswetgeving en zullen jouw zaak met toewijding en expertise behandelen. Of het nu gaat om ontslag, discriminatie, arbeidsvoorwaarden of andere arbeidsgerelateerde kwesties, wij staan aan jouw zijde om jouw belangen te verdedigen en een rechtvaardige oplossing te zoeken. Neem contact met ons op voor deskundig advies op maat.

Strafrecht advocaat

Ben je beschuldigd van een strafbaar feit of ben je betrokken bij een strafrechtelijke zaak? Onze ervaren strafrecht advocaten zijn er om jouw rechten te verdedigen en jou bij te staan tijdens deze moeilijke tijd. Wij begrijpen de ernst van strafrechtelijke aanklachten en zullen jouw zaak met de hoogste mate van professionaliteit behandelen. Of het nu gaat om overtredingen, misdrijven of andere strafrechtelijke kwesties, wij zullen jouw zaak grondig onderzoeken en een strategie ontwikkelen om jouw belangen te beschermen. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vertrouwelijk consult.

© 2023 gemaakt door label111.nl all rights reserved