Recht van Overpad

Het recht van overpad is het recht om gebruik te maken van de grond van iemand anders. Vaak gaat het om een bepaalde del dieren. Eigenaren kunnen samen afspreken hoe zij elkaars grond gebruiken voor hun eigen terrein. In een notariële akte schrijft de Notaris deze afspraken neer? En wordt dit document vervolgens door het Kadaster opgeschort? Dan is het recht van overpad officieel ugevaardigd.

Notaris Akte

In uw akte van de notaris staat er niets over een recht van overpad? Zijn uw buren bereid om een recht van overpad aan te tonen? Kijk dan of u hun akte van de notaris kan bekijken. Het recht gaat immers van de voorheen eigenaar op de nieuwe eigenaar over. De verkoper is gehouden aan dit tijdens het afsluitprocedé mede te delen.

Contracten

Is uw huis onderverhuurd? Kijk dan of er in uw huurcontract iets over een overpadrecht is. Of vraag dit aan uw verhuurder. Wij zijn enrecht advocaten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.