Scheiding Eenzijdig

Wanneer een echtpaar besluit om te gaan scheiden, zijn er meestal twee manieren waarop dit kan gebeuren: een echtscheiding met wederzijds goedvinden of een eenzijdige echtscheiding. Bij een echtscheiding met wederzijds goedvinden stemmen beide partijen in met de voorwaarden van de echtscheiding en tekenen zij voor het papierwerk. Bij een eenzijdige echtscheiding vraagt slechts één partij de echtscheiding aan en heeft de andere partij mogelijk geen inspraak in de procedure.

Er zijn voor- en nadelen aan beide soorten scheidingen. Een eenzijdige echtscheiding kan minder omstreden en eenvoudiger zijn dan een echtscheiding met wederzijds goedvinden. De aanvrager hoeft niet te onderhandelen met de andere partij en kan gewoon de scheiding aanvragen en verder gaan. Eenzijdige echtscheidingen kunnen echter ook als oneerlijk worden beschouwd, omdat de echtgenoot die geen verzoek indient geen inspraak heeft in de manier waarop de echtscheiding wordt geregeld.

Zij kunnen gedwongen worden om een echtscheiding te ondergaan die zij niet willen, en zij kunnen mogelijk niet dezelfde regeling krijgen als bij een echtscheiding met wederzijds goedvinden. Uiteindelijk hangt het af van de specifieke situatie en de wensen van de betrokken partijen of een echtscheiding met wederzijds goedvinden of met eenzijdig goedvinden wordt geregeld.

Bekijk onze site enrecht.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.