enrecht-logo

Welke Dwangmiddelen bij omgang kan u inzetten?

Uit de praktijk blijkt dat rechters zelden één of meerdere van bovengenoemde dwangmiddelen bij omgang opleggen. Het belang van het minderjarig kind speelt daarbij een grote rol. Een maatregel moet namelijk wel in het belang van het minderjarig kind zijn. Zo wordt bij veel maatregelen het minderjarig kind benadeeld, bijvoorbeeld bij het opschorten van de kinderalimentatie, of het opleggen van lijfsdwang. Want wie zorgt er voor het kind als de moeder in gijzeling wordt genomen. Ook maatregelen zoals het treffen van een kinderbeschermingsmaatregel of het wijziging van het gezag kunnen niet snel opgelegd worden. De enkele grond om een totstandkoming van een omgangsregeling te bevorderen is onvoldoende om een kinderbeschermingsmaatregel of een wijziging van het gezag te verzoeken. Voor een dergelijk verzoek is namelijk meer nodig.

In de praktijk komt het er vaak op neer dat een omgangsregeling wordt afgewezen, aangezien omgang gelet op de gespannen verhoudingen tussen ouders ernstig nadeel zal opleveren voor de ontwikkeling van het minderjarig kind.

De Hoge Raad heeft echter in januari 2014 bepaald dat van de rechter een actieve opstelling wordt verlangd naarmate voor de weigering van de met het gezag belaste ouder minder – of zelfs geen – goede en voldoende aannemelijk gemaakte gronden worden aangevoerd (HR 17 januari 2014, NJB 2014/211). Het is volgens de Hoge Raad de taak van de rechter om te bevorderen dat er een omgangsregeling tot stand komt, zeker als de met gezag belaste ouder stelselmatig en zonder goede gronden weigert mee te werken aan een omgangsregeling. Dit berust op de in artikel 8 EVRM voortvloeiende verplichting zich zoveel mogelijk in te spannen om het recht op ‘family life’ tussen ouders en kinderen mogelijk te maken. En niet alleen in het internationaal recht, maar ook in het nationaal recht bestaat het artikel 1:247 lid 3 BW waarin is bepaald dat de verzorgende ouder de verplichting heeft om de ontwikkeling van de banden tussen het minderjarig kind en de niet-verzorgende ouder te bevorderen.

Rechters moeten nu goed beoordelen of er niet op de een of andere manier een doorbraak mogelijk is in de weigerachtige houding van een ouder ten aanzien van een omgangsregeling tussen het minderjarig kind en de andere ouder, indien die weigerachtige houding niet uit goede gronden bestaat. Rechter kunnen aansluiting zoeken bij de bovengenoemde handhavingsmogelijkheden. Het is nu de vraag of die ook daadwerkelijk frequenter opgelegd gaan worden. De praktijk zal het uitwijzen!

In maart 2014 heeft de Kinderombudsman het adviesrapport “Vechtende ouders, het kind in de knel” uitgebracht. In dit rapport staat het belang van het kind centraal. De Kinderombudsman, maar ook de Staatssecretarissen en Kamerleden zijn van mening dat vooral (forensische) mediation, omgangsbegeleiding en een bijzondere curator (kindercoach) het belang van het kind dienen.

Ook geinteresseerd in?

Juridisch advies

Letselschade voetganger | Enrecht

Soms is het zo dat voetgangers geen schadevergoeding krijgen. Dit is echter alleen het geval als de bestuurder die de voetganger heeft aangereden kan aantonen dat de voetganger roekeloos heeft [...]
Lezen

Arbeidsongeval | Enrecht |

Op uw werk moet het natuurlijk veilig zijn, maar een arbeidsongeval kan altijd voor komen. Uw werkgever moet er altijd voor zorgen dat u op een veilige en gezonde plek werkt. [...]
Lezen

enrecht, visie enrecht, enrecht keurmerk

Enrecht advocaten is een landelijk keurmerk van de meest gespecialiseerde advocaten binnen de diverse rechtsgebieden van het Nederlands recht. Voor u als cliënt maakt het een groot verschil of u [...]
Lezen

algemeen Archieven | Enrecht

Wanneer u wilt scheiden van uw partner, is het vaak het makkelijkst, het goedkoopst en het beste om daar in onderling overleg met elkaar afspraken over te maken. Samen met [...]
Lezen

Consumentenrecht | Enrecht

Conflictbemiddeling Een ander woord voor conflictbemiddeling is mediation. Mediation wordt steeds vaker in steeds meer rechtsgebieden toegepast. Het is natuurlijk het beste als partijen er samen uitkomen, zonder dat een [...]
Lezen

Adoptie | Enrecht

Door adoptie komt er een wettelijk familieband tot stand tussen het kind en de adoptiefouders. Een verzoek tot adoptie moet worden ingediend bij de rechtbank. Hiervoor heeft u de hulp [...]
Lezen

Scheiding eenzijdig | Enrecht

De aanstaande ex-partner kan, indien hij of zij het niet eens is met het verzoek, een zogenaamd verweerschrift indienen. Ook dit verweerschrift kan enkel met tussenkomst van een advocaat bij [...]
Lezen

Vind een advocaat in:

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Zoek een advocaat

Ben je op zoek naar juridisch advies? Vind snel en eenvoudig de juiste advocaat voor jouw zaak. Onze ervaren advocaten staan klaar om je te helpen bij al jouw juridische kwesties. Met expertise in verschillende rechtsgebieden, kunnen we je begeleiden en ondersteunen bij het vinden van een oplossing die bij jou past. Zoek niet verder, vind vandaag nog de perfecte advocaat voor jouw behoeften.

Familierecht advocaat

Heb je juridische hulp nodig bij familiezaken? Onze gespecialiseerde familierecht advocaten zijn hier om jou te helpen. Of het nu gaat om echtscheiding, voogdij, alimentatie of andere familiekwesties, wij bieden deskundig advies en ondersteuning op maat. Met onze ervaring en toewijding streven we ernaar om jouw belangen te behartigen en een oplossing te vinden die recht doet aan jouw situatie. Neem vandaag nog contact met ons op voor een consult.

Arbeidsrecht advocaat

Sta je voor een arbeidsconflict of heb je vragen over jouw rechten op de werkvloer? Onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten zijn er om jou te helpen. Wij begrijpen de complexiteit van arbeidswetgeving en zullen jouw zaak met toewijding en expertise behandelen. Of het nu gaat om ontslag, discriminatie, arbeidsvoorwaarden of andere arbeidsgerelateerde kwesties, wij staan aan jouw zijde om jouw belangen te verdedigen en een rechtvaardige oplossing te zoeken. Neem contact met ons op voor deskundig advies op maat.

Strafrecht advocaat

Ben je beschuldigd van een strafbaar feit of ben je betrokken bij een strafrechtelijke zaak? Onze ervaren strafrecht advocaten zijn er om jouw rechten te verdedigen en jou bij te staan tijdens deze moeilijke tijd. Wij begrijpen de ernst van strafrechtelijke aanklachten en zullen jouw zaak met de hoogste mate van professionaliteit behandelen. Of het nu gaat om overtredingen, misdrijven of andere strafrechtelijke kwesties, wij zullen jouw zaak grondig onderzoeken en een strategie ontwikkelen om jouw belangen te beschermen. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vertrouwelijk consult.

© 2023 gemaakt door label111.nl all rights reserved