enrecht-logo

Wijzigingen per 1 januari 2015 | Enrecht

Nog even en het is al weer 2015. In het jaar 2015 worden er veel regels gewijzigd en dit begint dus al op 1 januari 2015, dus over een paar dagen. Wellicht dat velen van u daar nog niet mee bezig zijn, maar het is toch goed om te weten wat er allemaal gaat wijzigen, zodat u daar eventueel op in kan spelen. Een aantal wijzigingen per 1 januari 2015, waarschijnlijk de grootste wijzigingen, heb ik voor u alvast op een rij gezet.

Nieuw arbeidsrecht
Het huidige arbeidsrecht gaat op de schop en daar komt een nieuwe wet voor in de plaats, de Wet Werk en Zekerheid. Dit gebeurt echter niet in één keer, maar gaat geleidelijk ingevoerd worden. Met ingang van 1 juli van 2015 gaat het ontslagrecht gewijzigd worden, maar op 1 januari 2015 gaat al wel het nodige veranderen.

Werknemers met een bepaalde tijdscontract van zes maanden of langer hebben een aanzegtermijn van een maand. Dit betekent dat de werkgever uiterlijk één maand voor afloop van het bepaalde tijdscontract de werknemer schriftelijk moet informeren of het contract wordt voorgezet of niet. Indien de werkgever dit nalaat, dan is de werkgever een vergoeding verschuldigd van één maandsalaris.

In bepaalde tijdscontract van zes maanden of korter mag geen proeftijd worden opgenomen.

Bepaalde tijdscontracten mogen geen concurrentiebeding meer bevatten, tenzij schriftelijk goed gemotiveerd welke zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen het concurrentiebeding vereisen.

0-urencontracten en oproepcontracten kunnen nu nog onbeperkt worden afgesloten indien dit bij cao is vastgelegd. Vanaf 1 januari 2015 kan dit alleen nog maar tot een periode van 26 weken, met uitzondering van situaties dat de werkzaamheden in bij de cao te bepalen functies incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang hebben, zoals piekwerkzaamheden.

Participatiewet

Voor mensen met een Wajonguitkering of mensen die vallen onder de Wet Werk en Bijstand of de Wet Sociale Werkvoorziening gaat er vanaf 1 januari 2015 veel veranderen. De gemeentes worden verantwoordelijk voor de re-integratie van deze mensen. Ook vanuit de werkgevers worden er banen gecreëerd speciaal voor deze mensen. Er worden daar zelfs quota voor bepaald en er volgen sancties voor werkgevers indien zij deze quota niet halen. Ook bij de overheid worden er banen gecreëerd voor deze mensen.

Nieuwe alimentatierichtlijnen

Per 1 januari 2015 vervalt het belastingvoordeel voor de alimentatieplichtige. Dit betekent een wijziging in de draagkracht van de alimentatieplichtige. Maar ook voor de alimentatiegerechtigde kan er iets wijzigen. Voor alimentatiegerechtigden die in aanmerking komen voor alleenstaande ouderkorting gaat er ook iets wijzigen met ingang van 1 januari 2015. De alleenstaande ouderkorting vervalt namelijk en er komt iets nieuws, de alleenstaande-ouderkop. Dit is een bijdrage die lijkt op het kindgebonden budget (een bijdrage van de belastingdienst die afhankelijk is van het inkomen). Voor de Expertgroep Alimentatienormen, die het Rapport Alimentatienormen opstelt en dat als richtlijn wordt gehanteerd door de rechters om de alimentatie te bepalen, heeft de alleenstaande-ouderkop invloed op de behoefte, net als het kindgebonden budget. Terwijl de alleenstaande ouderkorting invloed had op de draagkracht. Ook dit is een wijziging die grote gevolgen voor zowel de alimentatieplichtige als de alimentatiegerechtigde heeft. Vanwege deze wijzigingen kunnen er weleens hele andere bedragen uit een alimentatieberekening komen dan de alimentatie die op dit moment is vastgesteld tussen partijen.

Wilt u weten welke wijzigingen van invloed zijn op uw situatie. Raadpleeg dan onze specialisten.

Ook geinteresseerd in?

Juridisch advies

Letselschade voetganger | Enrecht

Soms is het zo dat voetgangers geen schadevergoeding krijgen. Dit is echter alleen het geval als de bestuurder die de voetganger heeft aangereden kan aantonen dat de voetganger roekeloos heeft [...]
Lezen

Arbeidsongeval | Enrecht |

Op uw werk moet het natuurlijk veilig zijn, maar een arbeidsongeval kan altijd voor komen. Uw werkgever moet er altijd voor zorgen dat u op een veilige en gezonde plek werkt. [...]
Lezen

enrecht, visie enrecht, enrecht keurmerk

Enrecht advocaten is een landelijk keurmerk van de meest gespecialiseerde advocaten binnen de diverse rechtsgebieden van het Nederlands recht. Voor u als cliënt maakt het een groot verschil of u [...]
Lezen

algemeen Archieven | Enrecht

Wanneer u wilt scheiden van uw partner, is het vaak het makkelijkst, het goedkoopst en het beste om daar in onderling overleg met elkaar afspraken over te maken. Samen met [...]
Lezen

Consumentenrecht | Enrecht

Conflictbemiddeling Een ander woord voor conflictbemiddeling is mediation. Mediation wordt steeds vaker in steeds meer rechtsgebieden toegepast. Het is natuurlijk het beste als partijen er samen uitkomen, zonder dat een [...]
Lezen

Adoptie | Enrecht

Door adoptie komt er een wettelijk familieband tot stand tussen het kind en de adoptiefouders. Een verzoek tot adoptie moet worden ingediend bij de rechtbank. Hiervoor heeft u de hulp [...]
Lezen

Scheiding eenzijdig | Enrecht

De aanstaande ex-partner kan, indien hij of zij het niet eens is met het verzoek, een zogenaamd verweerschrift indienen. Ook dit verweerschrift kan enkel met tussenkomst van een advocaat bij [...]
Lezen

Vind een advocaat in:

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Zoek een advocaat

Ben je op zoek naar juridisch advies? Vind snel en eenvoudig de juiste advocaat voor jouw zaak. Onze ervaren advocaten staan klaar om je te helpen bij al jouw juridische kwesties. Met expertise in verschillende rechtsgebieden, kunnen we je begeleiden en ondersteunen bij het vinden van een oplossing die bij jou past. Zoek niet verder, vind vandaag nog de perfecte advocaat voor jouw behoeften.

Familierecht advocaat

Heb je juridische hulp nodig bij familiezaken? Onze gespecialiseerde familierecht advocaten zijn hier om jou te helpen. Of het nu gaat om echtscheiding, voogdij, alimentatie of andere familiekwesties, wij bieden deskundig advies en ondersteuning op maat. Met onze ervaring en toewijding streven we ernaar om jouw belangen te behartigen en een oplossing te vinden die recht doet aan jouw situatie. Neem vandaag nog contact met ons op voor een consult.

Arbeidsrecht advocaat

Sta je voor een arbeidsconflict of heb je vragen over jouw rechten op de werkvloer? Onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten zijn er om jou te helpen. Wij begrijpen de complexiteit van arbeidswetgeving en zullen jouw zaak met toewijding en expertise behandelen. Of het nu gaat om ontslag, discriminatie, arbeidsvoorwaarden of andere arbeidsgerelateerde kwesties, wij staan aan jouw zijde om jouw belangen te verdedigen en een rechtvaardige oplossing te zoeken. Neem contact met ons op voor deskundig advies op maat.

Strafrecht advocaat

Ben je beschuldigd van een strafbaar feit of ben je betrokken bij een strafrechtelijke zaak? Onze ervaren strafrecht advocaten zijn er om jouw rechten te verdedigen en jou bij te staan tijdens deze moeilijke tijd. Wij begrijpen de ernst van strafrechtelijke aanklachten en zullen jouw zaak met de hoogste mate van professionaliteit behandelen. Of het nu gaat om overtredingen, misdrijven of andere strafrechtelijke kwesties, wij zullen jouw zaak grondig onderzoeken en een strategie ontwikkelen om jouw belangen te beschermen. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vertrouwelijk consult.

© 2023 gemaakt door label111.nl all rights reserved