enrecht-logo

Consumentenrecht | Enrecht

Conflictbemiddeling

Een ander woord voor conflictbemiddeling is mediation. Mediation wordt steeds vaker in steeds meer rechtsgebieden toegepast. Het is natuurlijk het beste als partijen er samen uitkomen, zonder dat een rechter de knoop moet doorhakken. Indien de rechter een beslissing moet nemen, is dat vaak ten gunste van één partij en de andere partij verliest. Bij mediation heb je twee winnaars, aangezien daar afspraken gemaakt worden waar beide partijen zich in kunnen vinden. Hiervoor moeten partijen wel “on speaking terms” zijn.

Veel van onze advocaten zijn tevens mediator en kunnen u hierbij bijstaan.

Consumentenklachten

Voor klachten kunt u vaak ook naar de Geschillencommissie. Dit is een instantie die uw klacht onderzoekt en daarover een uitspraak doet. De commissie bestaat uit een voorzitter die ervaring heeft met rechtspraak en twee commissieleden waarvan één is voorgedragen door de brancheorganisatie en één is voorgedragen door de consumentenorganisatie. Als de klacht gaat over een betaling van een geldbedrag, dan verzoekt de Geschillencommissie het bedrag waarover discussie bestaat op een rekening van de Geschillencommissie te storten en zal de commissie bij de uitspraak bepalen aan wie het geldbedrag toekomt. Beide partijen moeten zich aan de uitspraak van de geschillencommissie houden en tegen de uitspraak van de geschillencommissie is geen hoger beroep mogelijk.

Niet alle klachten kunnen bij de Geschillencommissie voorgelegd worden. Dit kan alleen wanneer het bedrijf waartegen een klacht wordt ingediend is aangesloten bij de Geschillencommissie.

U kunt zelf een klacht indienen via de website van de Geschillencommissie, maar onze specialisten kunnen u hierbij van advies voorzien en waar nodig u zelfs bijstaan. Ook als u geconfronteerd wordt met een klacht die is ingediend bij de Geschillencommissie, kunt u zich laten bijstaan door één van onze gespecialiseerde advocaten.

Tuchtzaken

Bij tuchtzaken denkt men vooral aan beroepsbeoefenaars als notarissen, artsen en advocaten. Deze beroepsbeoefenaars moeten hun gedrag verantwoorden bij een tuchtraad wanneer een patiënt of cliënt een klacht indient.

Maar ook sporters kunnen een tuchtrechtelijke maatregel opgelegd krijgen door de desbetreffende sportbond.

Tuchtrechtelijke maatregelen kunnen vergaande consequenties hebben, zoals een (tijdelijke) schorsing. Bij tuchtzaken is het niet mogelijk om een schadevergoeding te eisen, hiervoor moet men een civiele procedure bij de “gewone” rechter aanhangig maken. De gevolgen hebben enkel effect op het beoefenen van een beroep of sport.

Onze specialisten kunnen de  personen bijstaan bij het indienen van de klacht, maar onze specialisten kunnen ook de personen bijstaan die geconfronteerd worden met een tuchtzaak en zich daar moeten verdedigen.

Letselschade/onrechtmatige daad

Indien er letsel bestaat na een ongeval, kan dit schade tot gevolg hebben. Het kan daarbij gaan om ziektekosten die niet door de ziektekostenverzekeraar vergoed worden, of om kosten ten gevolge van het ongeval, zoals aangepaste schoenen, rolstoel, aanpassen woning en het niet meer kunnen uitoefenen van een bepaald beroep. Dit heet inkomstenderving en is ook een schadepost. Ook eventuele toekomstige schade (die nu nog niet tot uiting komt) kan een schadepost opleveren.

Het is belangrijk om alle schade die het gevolg is van het ongeval mee te nemen en als schadeclaim bij de wederpartij of indien hij verzekerd is bij de verzekeringsmaatschappij neer te leggen. Onze specialisten kunnen u daarbij helpen en u van gedegen advies voorzien. Lees hier meer over letselschade.

Incasso

Wanneer u geconfronteerd wordt met een debiteur die niet aan zijn verplichtingen voldoet, is dit zeer vervelend. Het feit dat deze debiteur uw rekening niet betaalt, heeft ook grote gevolgen voor uw liquiditeit. Een advocaat kan uw incasso overnemen. Het voordeel van een advocaat is dat hij de beschikking heeft over drukmiddelen om de debiteur tot betaling te dwingen. Zo kan een advocaat een faillissementsverzoek indienen of een civiele procedure starten. Ook kan een advocaat beslag laten leggen.

Informeer voor de mogelijkheden in uw geval bij één van onze specialisten die u graag bijstaan in dezen.

Vergunningen

In Nederland moet je voor veel zaken een vergunning hebben. Te denken valt aan een vergunning voor het verbouwen of aanbouwen van je woning, het kappen van een boom, het geven van een groot feest/evenement, etc. Voor het verkrijgen van een vergunning moet u zich wenden tot de gemeente. Voor elke vergunning is er een andere procedure van toepassing die doorlopen moet worden voordat de vergunning afgegeven wordt.

Onze specialisten kunnen u vooraf van gedegen advies voorzien zodat u van te voren weet hoe lang de procedure tot het verkrijgen van een vergunning zal duren en zij kunnen u tevens een inschatting geven of de vergunning verleend zal worden en u daarbij bijstaan. Voor het aanvragen van een vergunning moet u namelijk leges betalen aan de gemeente en dat kan in sommige gevallen zeer hoog zijn.

Aansprakelijkheid

Kinderen, dieren, producten, opstallen, zij kunnen allemaal schade veroorzaken aan een ander. Als eigenaar, bezitter en ouder bent u daarvoor verantwoordelijk en kunt u aansprakelijk gesteld worden. Voor veel schade kunt u zich verzekeren, zodat u deze schade niet zelf hoeft te betalen.

Als slachtoffer moet u wel de juiste persoon aansprakelijk stellen en de hoogte van de schade berekenen. De wettelijke basis om iemand aansprakelijk te stellen is onrechtmatige daad. Aan deze rechtsgrond zijn een aantal voorwaarden gesteld die u als slachtoffer en dus als eisende partij moet bewijzen.

Onze specialisten kunnen u van gedegen advies voorzien en waar nodig u zelfs bijstaan.

Consumentenkoop

Wanneer u als consument een product koopt dat niet deugd, dan zijn er verschillende mogelijkheden voor u als consument. U kunt zich beroepen op non-conformiteit, dit moet u echter wel doen binnen 2 maanden nadat u bekend bent geworden met het gebrek of u kunt zich beroepen op een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. De wetsartikelen over non-conformiteit zijn speciaal voor consumentenkoop en geven consumenten extra bescherming.

Wanneer het product een gebrek vertoond, kunt u als consument vervanging of herstel vorderen. Indien dit niet binnen een redelijke termijn gebeurt, dan kunt u als consument de koopovereenkomst ontbinden. Dit betekent dat het product terug gaat naar de winkel/producent en u als consument het geld terug krijgt.

U heeft als consument extra bescherming vanuit de wet, maar u moet wel binnen de juiste termijnen het juiste vorderen. Onze advocaten zijn hierin gespecialiseerd en kunnen u hierbij dan ook goed bijstaan. 

Verzekeringsrecht

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Voor veel “ongelukken” hebben we tegenwoordig verzekeringen, zoals een WA-verzekering, opstalverzekering, inboedelverzekering, beroepsaansprakelijkheidsverzekering, autoverzekering, etc. Maar als zich dan een ongeluk voordoet, staan de verzekeraars niet te popelen om de schade uit te keren. Verzekeraars beroepen zich dan vaak op een artikel in de polisvoorwaarden die de consument uiteraard nog niet eerder heeft gezien en waar de consument dus ook geen rekening mee heeft gehouden. Dit heeft niet altijd tot gevolg dat de verzekeraar de schade niet hoeft uit te keren. Het geeft echter wel vervelende discussies. Onze specialistische advocaten kunnen u hierbij helpen en waar nodig u bijstaan.

Het verzekeringsrecht omvat niet enkel schadeverzekeringen, maar ook sommenverzekering, zoals lijfrenteverzekeringen. Voorts vallen zorgverzekeringen ook onder het verzekeringsrecht en kunnen onze specialisten u van raad en daad voorzien.

Algemene voorwaarden

Bijna alle overeenkomsten bevatten algemene voorwaarden. In de algemene voorwaarden staan voornamelijk de rechten en plichten omschreven van de partijen bij de overeenkomst. Vrijwel alles kan in de algemene voorwaarden opgenomen worden. Er bestaan echter wel uitzonderingen, de zogenaamde grijze en zwarte lijst. Deze lijsten zijn in de wet vastgelegd.

Daarnaast is in de wet bepaald  hoe algemene voorwaarden aan de andere partij overhandigt moeten worden. Hier zijn namelijk strenge eisen aan verbonden. De wet maakt echter wel een onderscheid tussen consumenten en bedrijven.

Het is aan te raden om u al van advies te laten voorzien bij het opstellen van algemene voorwaarden. Dan loopt u niet het risico om achteraf voor verrassingen te staan. Onze specialisten kunnen u daarbij ondersteunen.

Belastingen

Het belastingrecht is een specialistische afdeling. Indien u het niet eens bent met een besluit van (de inspecteur van) de belastingdienst, dan moet u eerst bezwaar indienen bij de belastingdienst zelf. Indien u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar, dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank. Ook binnen de rechtbank hebben ze daar speciale belastingkamers voor.

Bij belastingzaken moet u vooral denken aan het verkeerd vaststellen van de belasting die u moet betalen, maar het kan ook gaan over huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget.

Onze gespecialiseerde advocaten staan voor u klaar om u van advies te voorzien en waar nodig u bij te staan.

Stel vrijblijvend uw vraag

Recente informatie over onderwerpen gerelateerd aan consumentenrecht vind u hier:

Koop op afstand

Bescherming intellectueel eigendom

Ontbinding koopovereenkomst

Letselschade voetganger

Ingebrekestellingen

Ook geinteresseerd in?

Juridisch advies

Letselschade voetganger | Enrecht

Soms is het zo dat voetgangers geen schadevergoeding krijgen. Dit is echter alleen het geval als de bestuurder die de voetganger heeft aangereden kan aantonen dat de voetganger roekeloos heeft [...]
Lezen

Arbeidsongeval | Enrecht |

Op uw werk moet het natuurlijk veilig zijn, maar een arbeidsongeval kan altijd voor komen. Uw werkgever moet er altijd voor zorgen dat u op een veilige en gezonde plek werkt. [...]
Lezen

enrecht, visie enrecht, enrecht keurmerk

Enrecht advocaten is een landelijk keurmerk van de meest gespecialiseerde advocaten binnen de diverse rechtsgebieden van het Nederlands recht. Voor u als cliënt maakt het een groot verschil of u [...]
Lezen

algemeen Archieven | Enrecht

Wanneer u wilt scheiden van uw partner, is het vaak het makkelijkst, het goedkoopst en het beste om daar in onderling overleg met elkaar afspraken over te maken. Samen met [...]
Lezen

Consumentenrecht | Enrecht

Conflictbemiddeling Een ander woord voor conflictbemiddeling is mediation. Mediation wordt steeds vaker in steeds meer rechtsgebieden toegepast. Het is natuurlijk het beste als partijen er samen uitkomen, zonder dat een [...]
Lezen

Adoptie | Enrecht

Door adoptie komt er een wettelijk familieband tot stand tussen het kind en de adoptiefouders. Een verzoek tot adoptie moet worden ingediend bij de rechtbank. Hiervoor heeft u de hulp [...]
Lezen

Scheiding eenzijdig | Enrecht

De aanstaande ex-partner kan, indien hij of zij het niet eens is met het verzoek, een zogenaamd verweerschrift indienen. Ook dit verweerschrift kan enkel met tussenkomst van een advocaat bij [...]
Lezen

Vind een advocaat in:

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Zoek een advocaat

Ben je op zoek naar juridisch advies? Vind snel en eenvoudig de juiste advocaat voor jouw zaak. Onze ervaren advocaten staan klaar om je te helpen bij al jouw juridische kwesties. Met expertise in verschillende rechtsgebieden, kunnen we je begeleiden en ondersteunen bij het vinden van een oplossing die bij jou past. Zoek niet verder, vind vandaag nog de perfecte advocaat voor jouw behoeften.

Familierecht advocaat

Heb je juridische hulp nodig bij familiezaken? Onze gespecialiseerde familierecht advocaten zijn hier om jou te helpen. Of het nu gaat om echtscheiding, voogdij, alimentatie of andere familiekwesties, wij bieden deskundig advies en ondersteuning op maat. Met onze ervaring en toewijding streven we ernaar om jouw belangen te behartigen en een oplossing te vinden die recht doet aan jouw situatie. Neem vandaag nog contact met ons op voor een consult.

Arbeidsrecht advocaat

Sta je voor een arbeidsconflict of heb je vragen over jouw rechten op de werkvloer? Onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten zijn er om jou te helpen. Wij begrijpen de complexiteit van arbeidswetgeving en zullen jouw zaak met toewijding en expertise behandelen. Of het nu gaat om ontslag, discriminatie, arbeidsvoorwaarden of andere arbeidsgerelateerde kwesties, wij staan aan jouw zijde om jouw belangen te verdedigen en een rechtvaardige oplossing te zoeken. Neem contact met ons op voor deskundig advies op maat.

Strafrecht advocaat

Ben je beschuldigd van een strafbaar feit of ben je betrokken bij een strafrechtelijke zaak? Onze ervaren strafrecht advocaten zijn er om jouw rechten te verdedigen en jou bij te staan tijdens deze moeilijke tijd. Wij begrijpen de ernst van strafrechtelijke aanklachten en zullen jouw zaak met de hoogste mate van professionaliteit behandelen. Of het nu gaat om overtredingen, misdrijven of andere strafrechtelijke kwesties, wij zullen jouw zaak grondig onderzoeken en een strategie ontwikkelen om jouw belangen te beschermen. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vertrouwelijk consult.

© 2023 gemaakt door label111.nl all rights reserved